Kontakt:

Obecní úřad
Poběžovice u Přelouče 9
535 01 Poběžovice u Přelouče

Telefon: 608 204 051
oupobezovice@volny.cz

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Poběžovice u Přelouče

2. Důvod a způsob založení

Obec Poběžovice u Přelouče (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení


1.      Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad
Poběžovice u Přelouče 9
535 01 Poběžovice u Přelouče

2.      Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad
Poběžovice u Přelouče 9
535 01 Poběžovice u Přelouče

3.      Úřední hodiny Pátek 18:00 - 20:00

4.      Telefonní čísla 608204051, 777813574

5.      Čísla faxu  —

6.      Adresa internetové stránky :  pobezoviceuprelouce.cz

7.      Adresa datové schránky :  k5ja9kd

8.      E-mailová adresa :  oupobezovice@volny.cz

9.      Číslo bankovní účtu: 32221561 / 0100

  1.  IČ :00580473

5.  Dokumenty

  1. Seznamy hlavních dokumentů
  2. Rozpočet

Autor: Šefránek Petr; změněno: 18. 1. 2015 18:55