Kontakt:

Obecní úřad
Poběžovice u Přelouče 9
535 01 Poběžovice u Přelouče

Telefon: 608 204 051
oupobezovice@volny.cz

Veřejná vyhláška - kanalizace + čov - rozhodnutí

Městský úřad Přelouč - odbor stavební

Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ

a) vydává povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

b) vydává s t a v e b n í p o v o l e n í ke stavbě vodního díla:
„Poběžovice u Přelouče - Splašková kanalizace a ČOV

Vyvěšeno 23.11.2018

Přílohy ke stažení:

Veřejná vyhláška 1.1 MB
Autor: Šefránek Petr; vytvořeno: 23. 11. 2018 19:36